Εφαρμογές......................................................................................................  
     
 
Ηλεκτρονικά για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των αναπήρων.
- Η δυνατότητα προσαρμογής του ιδίου συστήματος σε κατά περίπτωση ανάγκες (άρα υψηλή προσαρμοστικότητα –customization- με χαμηλό κόστος κατασκευής ενιαίου συστήματος)
- Η εξάλειψη της ανάγκης χρήσης προσωπικού υπολογιστή με όλους τους περιορισμούς του (π.χ. κόστος, κατανάλωση ενέργειας, μέγεθος, βάρος, κλπ.), σε ένα σύστημα αυτόνομο, ελαφρύ, και χαμηλού κόστους, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, δημιουργώντας αντίστοιχη ελευθερία κινήσεων στον χρήστη
Η συσκευή εισόδου δείχνει ότι επιτρέπει στα άτομα με κινητικές δυσκολίες μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης. Τα βασικά της στοιχεία έχουν ανακοινωθεί και δημοσιευθεί σε διεθνές συνέδριο μετά από κρίση. Δεν υπάρχει αντίστοιχη ανταγωνιστική τεχνολογία στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Εταιρείες Παιχνιδιών
Το χαμηλό κόστος του συστήματος και οι δυνατότητες προσαρμογής του και customization είναι τα κύρια στοιχεία που καθιστούν την τεχνολογία ελκυστική για την βιομηχανία παιχνιδιών.
Η βιομηχανία αυτή ελέγχεται από κολοσσιαίες πολυεθνικές που είναι δυσπρόσιτες..

Βιομηχανία Υγείας
Η μικροχειρουργική ή γενικότερα η βιομηχανία που ειδικεύεται σε ηλεκτρονικά για ιατρικές χρήσεις παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες εφαρμογής της τεχνολογίας.
Σημαντική εφαρμογή στη βιομηχανία υγείας μπορεί να είναι η διάγνωση πρωίμου τρόμου (essential tremor) για την οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μέθοδος διάγνωσης.

Αθλητική βιομηχανία
Η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας των κινήσεων με ένα φτηνό ηλεκτρονικό σύστημα θα βρει πρόσφορο έδαφος στην κινησιοθεραπεία και στην αθλητική εκγύμναση. Μπορούμε να φαντασθούμε ένα σύστημα που θα αναγνωρίζει εάν μία άσκηση εκτελείται με τον βέλτιστο τρόπο.

Αμυντική βιομηχανία
Το σύστημα επεξεργάζεται το σήμα με μεγαλύτερη ταχύτητα και αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα του χειριστή, δύο πλεονεκτήματα απαραίτητα για αμυντικές εφαρμογές.
 
     
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
  -project
  -τεχνολογία
  -νέα
  -δημοσιέυσεις
  -εφαρμογές
  -άνθρωποι
  -συνεργασίες
  -στόχοι
  -χρηματοδότηση
  -επικοινωνία