Συνεργασίες......................................................................................................  
     
 

Κλινικές Δοκιμές
ΕΛΕΠΑΠ Παράρτημα Χανίων

 
   
 
Ανάπτυξη Τεχνολογίας
Πολυτεχνείο Κρήτης, Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών & Υλικού
 
Προώθηση Τεχνολογίας – Marketing
Δίκτυο Μεταφοράς Τεχνολογίας «ΠΡΑΞΗ» μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου RENTS
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
  -project
  -τεχνολογία
  -νέα
  -δημοσιέυσεις
  -εφαρμογές
  -άνθρωποι
  -συνεργασίες
  -στόχοι
  -χρηματοδότηση
  -επικοινωνία