Χρηματοδότηση......................................................................................................  
     
 
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ανταγωνιστικότητα Μέτρο 4.1, Έργο: «Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Spin off). Φάση Α’. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» με τίτλο «Σχέδιο Εμπορικής Αξιοποίησης Συσκευής Εισόδου για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες» 02 ΠΡΑΞΕ 77 € 44.000
 
     
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
  -project
  -τεχνολογία
  -νέα
  -δημοσιέυσεις
  -εφαρμογές
  -άνθρωποι
  -συνεργασίες
  -στόχοι
  -χρηματοδότηση
  -επικοινωνία