Στόχοι......................................................................................................  
     
 
Άμεσοι Στόχοι
Εύρεση επενδυτή (venture capital)
Διαχωρισμός της τεχνολογίας ανάλογα με την αγορά και πώληση των δικαιωμάτων.
Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους αγοραστές της τεχνολογίας.

Μεσοπρόθεσμοι Στόχοι
Περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στους χρήστες της
Ανάπτυξη και οργάνωση δομών εταιρικού σχήματος.
Έρευνα για νέα πεδια παραγωγής τεχνολογίας είτε αυτόνομα είτε κατά παραγγελία από άλλες εταιρίες.

Μακροπρόθεσμοι Στρατηγικοί Στόχοι
Ανάπτυξη μίας προσοδοφόρας επιχείρησης παραγωγής τεχνολογικής γνώσης (know-how) σε hardware, εκμεταλλευόμενοι τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της
- συνεργασίας και γειτονίας με το Πολυτεχνείο της Κρήτης
- Το χαμηλό κόστος παραγωγής καινοτομιών και η υψηλή ποιότητα.
- Δυνατότητα προσαρμογής της τεχνολογίας στις απαιτήσεις του πελάτη με χαμηλό κόστος.

 
     
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
  -project
  -τεχνολογία
  -νέα
  -δημοσιέυσεις
  -εφαρμογές
  -άνθρωποι
  -συνεργασίες
  -στόχοι
  -χρηματοδότηση
  -επικοινωνία