Δημοσιέυσεις......................................................................................................  
     
 
ΠΑΤΕΝΤΑ
S. Sotiropoulos, A. Dollas, K. Papademetriou, “Digital Signal Processing Methods, Systems and Computer Program Products that Identify Threshold Positions and Values” 60/625,412 US Patent and Trademark Office, 2005.


ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Κ. Παπαδημητρίου «Reconfigurable Input Device for Kinetically Challenged Persons», Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πολυτεχνείο Κρήτης 2003.

Σ. Σωτηρόπουλος "Second generation of a reconfigurable embedded input device for kinetically challenged persons emphasizing on user adaptation” Διπλωματική Εργασία, Πολυτεχνείο Κρήτης 2003.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Dollas, K. Papademetriou, N. Aslanides, T. Kean, “A Reconfigurable Embedded Input Device for Kinetically Challenged Persons”, Presented at the European conference on Field Programmable Logic, Proceedings, pp.326-335, FPL2001, Belfast, N.Ireland, August 27-29, 2001, Springer-Verlag.

K. Papademetriou, A. Dollas, S. Sotiropoulos “A Second Generation Embedded Reconfigurable Input Device for Kinetically Challenged Persons” submitted to the IEEE Symposium on Field-Programmable Custom Computing Machines (FCCM-2003).

A. Dollas, S. Sotiropoulos, K Papademetriou, “A 2D Motion Detection Model for Low Cost Embedded Reconfigurable I/O Devices”, submitted to the IEEE Symposium on Biomedical Engineering, July 2003.

S. Sotiropoulos, K Papademetriou, A. Dollas, “Adaptation of a low cost motion recognition system for custom operation from shrink-wrapped hardware”, submitted to WBMA, August 2003.

 
     
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
  -project
  -τεχνολογία
  -νέα
  -δημοσιέυσεις
  -εφαρμογές
  -άνθρωποι
  -συνεργασίες
  -στόχοι
  -χρηματοδότηση
  -επικοινωνία