Τεχνολογία......................................................................................................  
     
 
Άνθρωποι με κινησιακές δυσκολίες συχνά χαρακτηρίζονται από έλλειψη δυνατότητας να χρησιμοποιούν συνήθη εξοπλισμό για να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, έως σήμερα, έχουν κατασκευαστεί συσκευές όπως ράβδοι στόματος, υπερμεγέθη και ειδικά πληκτρολόγια (π.χ. πληκτρολόγιο γλώσσας) και οθόνες, αλλά αυτά είναι υπερβολικά περιοριστικά στον χρήστη διότι απαιτούν κινήσεις σε συγκεκριμένο χώρο (αυτόν του πληκτρολογίου), ακόμα και αν το μέγεθος του είναι μεγάλο σε σχέση με το συμβατικά. Επιπλέον, είναι επιθυμητό να υπάρχει μία συσκευή εισόδου που να χρησιμοποιείται από άτομα με ειδικές ανάγκες για να ελέγξουν πολλά διαφορετικά συστήματα και συσκευές βοήθειας. Για παράδειγμα, μία ειδική συσκευή εισόδου προσαρμοσμένη σε αναπηρικό καροτσάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για είσοδο σε προσωπικό υπολογιστή, για έλεγχο τηλεόρασης καθώς και για έλεγχο του ίδιου του καροτσιού. Κάθε περίπτωση από τις παραπάνω απαιτεί αναγνώριση διαφορετικών χαρακτηριστικών, επομένως χρειάζεται διαφορετικούς αλγόριθμους. Ενδεικτικά αναφέρεται οτι η είσοδος κειμένων σε κειμενοεπεξεργαστή με ιχνογραφία στον αέρα των γραμμάτων απαιτεί διαφορετική επεξεργασία από τον έλεγχο αναπηρικού καροτσιού ή από τον έλεγχο τηλεόρασης.
Η χρήση αναδιατασσόμενης λογικής με κατάλληλους αλγόριθμους σημαίνει ότι η ίδια φυσική συσκευή εισόδου μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά χαρακτηριστικά κίνησης κάθε ατόμου και απαιτήσεις κάθε εφαρμογής. Ο λόγος είναι οτι η τεχνολογία αναδιατασσόμενης λογικής επιτρέπει διαφοροποίηση σε επίπεδο υλικού (hardware) και όχι μόνο σε επίπεδο λογισμικού, δίνοντας έτσι μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ σε σχέση με λύσεις λογισμικού (software).
Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει σε άτομα με ειδικές ανάγκες να επικοινωνούν με πληθώρα συσκευών του περιβάλλοντος τους μέσω κινήσεων στον ελεύθερο χώρο, κινήσεις που είναι εύκολες για τα άτομα αυτά κατά περίπτωση, και με διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία. Η έννοια της τρισδιάστατης συσκευής εισόδου υπάρχει σε διαφορετικό πεδίο και συγκεκριμένα στην τεχνίτη πραγματικότητα. Επομένως εκεί έχουμε τρισδιάστατες συσκευές εισόδου που απλά μεταφέρουν πληροφορία σε υπολογιστές για εφαρμογή τεχνητής πραγματικότητας, και διδιάστατες συσκευές εισόδου με έλεγχο υπολογιστή για άτομα με κινησιακές δυσκολίες. Δύο σημαντικά καινοτομικά στοιχεία της παρούσας συσκευής είναι:

- Η δυνατότητα προσαρμογής του ιδίου συστήματος σε κατά περίπτωση ανάγκες (άρα υψηλή προσαρμοστικότητα –customization- με χαμηλό κόστος κατασκευής ενιαίου συστήματος)
- Η εξάλειψη της ανάγκης χρήσης προσωπικού υπολογιστή με όλους τους περιορισμούς του (π.χ. κόστος, κατανάλωση ενέργειας, μέγεθος, βάρος, κλπ.), σε ένα σύστημα αυτόνομο, ελαφρύ, και χαμηλού κόστους, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε, δημιουργώντας αντίστοιχη ελευθερία κινήσεων στον χρήστη.

Τα βασικά λειτουργικά μέρη του συστήματος είναι: ένα μικρό σύστημα επιταχυνσιομέτρων, προσαρμοσμένο σε γάντι αποτελεί τους αισθητήρες του συστήματος που μετατρέπουν κινήσεις στο χώρο σε ηλεκτρικά σήματα. ένας μικροεπεξεργαστής ο οποίος δειγματοληπτεί τα σήματα, κάνει απλή επεξεργασία ψηφιακού σήματος (Digital Signal Processing – DSP) και μεταφέρει τα δεδομένα στην αναδιατασσόμενη λογική η οποία αναγνωρίζει κινήσεις, και με κατάλληλη ψηφιακή έξοδο μπορεί να προσαρμοστεί για χρήση σε πολλαπλά συστήματα, π.χ. έλεγχο τηλεόρασης, φώτα, κλπ.
Η αναγνώριση των κινήσεων γίνεται με ανάλυση χρονοσειρών δεδομένων, με προγραμματιζόμενα κατώφλια για στάθμη σήματος και χρονοκαθυστέρηση. Επειδή η αναγνώριση γίνεται σε πολλές κινήσεις παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί οικογένεια συστημάτων με (περίπου) γραμμικό κόστος σε σχέση με τον αριθμό κινήσεων που αναγνωρίζονται, ή την απαιτούμενη ακρίβεια της λύσης. Για παράδειγμα, μπορεί να γίνει μία πολύ φθηνή έκδοση για άναμμα φώτων, ή μία κάπως λιγότερο φθηνή έκδοση για έλεγχο αναπηρικού καροτσιού.

 
     
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
  -project
  -τεχνολογία
  -νέα
  -δημοσιέυσεις
  -εφαρμογές
  -άνθρωποι
  -συνεργασίες
  -στόχοι
  -χρηματοδότηση
  -επικοινωνία